Kristus – Anti Kristus

Att vara eller inte vara Kristus eller Anti-Kristus det är frågan. Nedan följer en artikel om vikten av att vara grundad, centrerad förankrad och super- medveten. Det handlar om Liv eller Anti-Liv. Att vara den man är och inte inte den man önskar att vara.

Det handlar om att vara i flödet och det finns inga genvägar du kan inte flöda i ljuset om du inte tar hand om dina skuggor. Att förstå att allt du gör får konsekvenser blir en samlad kraft av dig, säger Elisabeth som utbildar Uppstigna Mästare.

Det krävs en medveten öppenhet och vilja att se sanningen om Kristus och Anti-Kristus anhängare. Det vill säga Liv eller Anti-Liv.

Att det pågår ett spirituellt kring, alla som har dragits till detta meddelande, ni vet detta. Många av oss vakna, och har börjat se den dolda oppositionen.

Andra är helt omedvetna om vad som händer, och säger att vi ska alla bli ett UNIT. Allt är ett tomt skal. Ja alla ska bli UNIT, men hur ska vi göra för att det ska ske? Det är få av oss som vet hur det går till. Det är avancerad kunskap.

Jag vet en del av lösningen. För vi blir hela tiden visade hur vi ska göra för att det ska ske. Vi kommer hela tiden upp till en ny nivå av medvetande som gör att vi kan se mer och våra guider och överjag är de som guidar oss. 

Välkommen att komma på vårt event den 22 februari 2022, kl 16:00-20:00. Se nedan hur du kan anmäla dig till vårt event.

Då kommer vi att berätta sanningen om hur uppstigningens beståndsdelar och hirarkier.

Hur änglar & Ascended Masters hjälper till tillsammans med ljusvarelser från andra dimensioner och hur vi blir ett när vi släppt karma hjulet. Se nederst där står vidare instruktioner.

Det är ett förtroende och det är en stor gåva, som har tagit många år att ta fram och skapa. Ändå klagar människor på att det är dyrt. Att få hjälp att träda i in i ett högre medvetande, att vibrera i  flödande energier är något av det finaste man kan få. Det är en gåva från GUD, vår främsta fader, som ingen kan ta ifrån dig.

Alla mästare har en gång varit varit nybörjare, men det är dina tidigare erfarenhet och kunskaper som tillsammans skapar ditt medvetande. Det är det som gör att du kan bemästra den aktuella situationen. Inget annat, allt annat är skitsnack. 

Det handlar om hur du har löst din historia: i detta livet, i tidigare liv, som avgör, om du kan se hur allt hänger samman. Det avgör hur din framtid kommer att se ut, men det enda du kan göra är att leva i nuet. Vill du har hjälp i uppstigningen?

Din lösta historia är den som öppnar upp ditt spirituella jag, och ger dig tillstånd att prata med ditt högre jag och kommunicerar med ditt överjag. Det är också det som öppna upp ditt super-medvetna till en mästare nivå. 

Vissa tror att de kan hoppa över att rengöra sin egen själ från de karma lagringar som skapats under 100 000 tals år, och forcera fram det de önskar, och vill hoppa över det verkliga problemet som de sitter fast i djupt inom sig. 

För att bli en mästare krävs flera års övning och därför har vi skapat ett års utbildning. Spirit Guide har därför skapat ett års utbildningen 5D-Masterpiece. Vill du vara med och skapa en bättre värld? Tryck här:

Vissa ljussystrar och brödrar, tror att de på fullt allvar kan lära sig tekniker för att hela andra, utan att ta bort sitt eget skräp, de bär på i ryggsäcken, och jag har sett det på nära håll. 

Ett exempel jag har sett är en kvinna som tror de kan hoppa över att hennes son har tagit självmord, och visst, sonen hade sin livsplan, att han skulle dö av en överdos. Det handlar om förlåtelsen på djupet, förlåtelsen av sina egna handlingar och förlåtelsen till sin son.

Saken är den, att hade han hade fått en trygg barndom, utan slag och hårda ord, så hade sonen, så hade sonen aldrig tillåtit sig övertas av dessa mörka demoner. 

Det är din historia, som gör att du söker dig, till dessa mörka krafter som droger innebär. Det är inte ditt fel, det är din olösta historias fel.

Livet handlar om att förstå, att allt som sker dig, är något du själv skapar och beroende på av hur du löser de svårigheter som du utsätts för. 

Det är hur du hanterar livet, som är det som gör att du kommer vidare. Du kan aldrig hoppa över den processen. Hur gärna du än vill. Många ljusarbetare resonerar. 

Ja, men vad synd de är om dem. De har själv varit offer, det här låter som vår fd stadsminister Löfven och den andra stadsministern är inte bättre snarare sämre. För de vet inte bättre för de har inte integrerat de 12 strängarna av DNA. Därför är de lätta att överta.

Medberoende är ett stort problem i Sverige idag och det är en del av den illusionen man vill skapa. Det är en inprogrammering i vårt samhälle som heter duga.

Vi ska tycka synd om alla andra istället för att spegla dem i deras osanning. Få dem att förstå att, de kan ändra på det idag, och de är inte offer för omständigheter. De är låsta i offerrollen och att storebror ska hjälpa dem med andra läkemedel som drar ner deras medvetande. Vi lever alla i en illusion och är totalt inprogrammerade.

Ett exempel är en kvinna som har haft narcissistiska föräldrar och inte löst sin egen problematik, och hur hon går ut för ska heala andra. Hur hon skriver en bok om detta, men det löser inte hennes problem. Utan göder sitt ego med en bok. Det är därför hon inte mår bra. Totalt omedveten om att hon själv skapat detta problem.

Vad händer med de som följer henne? De blir lika låsta som hon är, för vi kommer inte längre än den svagaste punkten och högsta ljuset vinner alltid, men hon håller inget riktigt ljus hon dippar hela tiden. De personer som har följt henne kommer inte vidare. De blir låsta i matrixen.

Ändå fortsätter folk att följa henne. Varför gör de det? Jo, för de är ännu inte, så vakna, att de kan följa sitt innersta, och gå tillbaka till hjärtat av själen. De sitter fortfarande kvar i system som inte fungerar. De gör det för att de vågar inte skapa en förändring. De skulle behöva 3 session hypnos som lösgör dem från matrixen. Förslag på att lösa det. Tryck här:

Vad händer med de som inte tar tag i sin egen skugga? De kommer inte längre, i sin personliga och andliga växande, för djupt inom sig bär de på en skuld. 

Skulden och skammen att de har orsakat sin egen sons död, genom att ha varit lika självcentrerade som deras egna föräldrar för de mönstret vidare från generation till generation. 

Om vad som händer med de, som tror de kan skapa framgång på sin egen olycka utan att ha helat ett förstått att allt som hände dem var en del av deras egen skugga. En del av deras eget mörker som de själv skapat för att de skulle växa. 

Även här löper två olika paralleller en kristus och en anti-kristus linje och det är två olika paralleller som står och kör i matrixen samtidigt. Det är därför många känner av, alla dessa svåra uppstignings symtom. De försvinner när du stiger lite till.

De vet inte om att de inte har tillgång till sitt fulla DNA och det är därför som de är puppets till den mörka eliten. De blir lätta att styra för de går ut och propagerar att vi är alla unit. Det är vi men det är inte alla som har tillgång till hela sin DNA. 

De har bara tillgång till 10 och 11 strängar och det är det som gör att de är lätta att manipulera. 

Det trista är de vet ännu inte om det och därför kan vi inte göra något åt det. Det krävs ett uppvaknande av deras själ, före de kan låta någon annan hjälpa dem.

Därför kan inte en nyvaknad person leda andra i uppvaknandet för det gör att de låser andra i fel matrix. All kristus energi följer den ljusa matrixen och Anti-Kristus energin följer den mörka kulten och matrixen. 

Allt följer en given process, du får inte veta saker förrän du är redo av ta in informationen och Anti-Kristus anhängarna vet helt inte om att de är lurade in i fel matrix och låser andra i den. 

Självklart är det så att vi som har jobbat medialt under 25 vet lite mer än de som har startat sitt uppvaknande nu, många av dem går in i helt fel sammanhang.

De som inte jobbat med sig själv, följer den mörka agendan utan att själv förstå, för det vet inte bättre och det är sorgligt men det är deras resa och det är något som varken du eller jag kan göra något åt för det är deras val. 

Det är deras livsväg och du kan inte guida dem för de lyssnar inte om du skulle säga något. De går runt i världen och säger alla ska ska bli UNIT. Problemet är att de är inte förenade med sig själva. Hur ska de då någonsin kunna förena andra. Det kan de inte. Därför fortsätter de att manipulera andra och sig själv. Tyvärr.

Det är ett stort ansvar att vara portvakten av ljus! En person som står som en fyr och håller ljuset för 100 000 tals personer.

Jag är mästaren, jag är mästarverket som kan bemästra livet. Visa mig vägen till mitt mästare jag.

Tack, Tack, Tack

Hälsningar

Elisabeth

Vill du vara med på eventet den 222222, alltså den 22 februari 2022?

Kom till föreläsningen ”ASCENSSION MAP – find your Master”

Det krävs ett samarbete med Alltet som Änglar Uppstigna Mästare och Ljusvarelser och oss människor för att skapa UNIT på jorden.

Lär dig hur det följer den gudomliga kartan till uppstigningen.

Lär dig hur du sammankopplar den med din egen karta.

Varje person får en egen nyckel med sig hem.

Hur vi alla måste jobba med änglar, uppstigna mästare tillsammans med våra ljusvarelser för att skapa enhet på jorden. 

Allt startar med ljuset inom dig och det kungarike du kan skapa inom dig sedan kan du skapa allt utom dig.

Var med och skapa en bättre värld.

Swisha 444 kr på 123 456 03 63. Senast den 21 kl 15:00.

Du blir bjuden på fika en macka och frukt!

System & Program luckras upp

Vi står inför stora transformationer i världen och de system som inte fungerar kommer heller inte att finnas kvar. Det pågår 10 dagar av mörker när systemen faller. Det som sker i USA med valet påverkar övriga världen. Världen är inte vad den synes vara. Hela 2020 har vi gått från det onormala sjuka och till det normala friska. Då måste korrumperade system falla. Det är det som sker enligt mina guider. Håll ut det lugnar sig.

Twin Flame – Seperation och Återförening

Hur kan du återförenas med din tvilling själ? Alla tvillingsjälarna vet att det är en utmanande resa.

Tvillningsjäls resan är högst personlig och det är svårt att sia om när tvillningsjälarna kan återförenas. Det enda du kan göra är att jobba med dig själv.

Tvillingsjälar – Vägen från seperation till återförenande

#1. Tvillingsjälar har ofta vuxit upp i dysfunktionella familjer där de har mått mentalt dåligt. De kan ha varit med om övergrepp, våld, missbruk, eller sjukdomar både mentala och fysiska. Eller andra återkommande mönster som de har suttit fast i. 

#2. De har förmodligen plockat upp det från sin familj i detta livet eller i tidigare liv och detta måste lösas.

#3. De träffas sker ett själsligt möte och en kontakt som inte slutar. De kommunicerar med varandra 24/7.

#4. När de träffas speglar tvillingarna sina djupaste sår och här startar den första seperationen..Den ena tvillingen jagar och den andra springer iväg. Såren gör så ont och de måste läkas på egen hand.

#5 De dras upp till ett spirituellt uppvaknade och kundalinienergin går igång.

#6. Kundalinin följer alla chakran och det blir som en rensning som inte tar slut. När man precis har rensat ett mönster kommer nästa.

#7. Detta är tvillingarnas egen resa och de återförenas när tiden den gudomliga tiden är inne.

#8. De har läkt sina sår och hittat tillbaka till sitt eget självvärde och lyssnar på sig själv och sina egna behov då kan återföreningen ske.

#9. Det är när tvillingarna står kvar i sin egen energi och inte avviker i från källan som återförening kan ske.

#10. När de har fått balans och en inre frid i sinnet som kan de mötas igen. När de står de kvar i sin egen kraft. Deras aura fält är helt då de kan de återförenas utan smärta.

Boka Twin Flame Cleansing: här.

Copyright, All rights reserved Elisabeth Persson 2015-2019

Elisabeth Persson, är författare, Andlig PT, Andlig Affärsutvecklare, känd Hypnotisör, Medium, och bloggar om personlig utveckling utveckling. Kontakta
Elisabeth 0760-278001

Energiuppdatering för Mars med Elisabeth

Hur vi har jobbat med energierna för att manifestera

>>>Vill du titta på denna videon på You Tube eller andra bloggar, tryck här.

Hej Elisabeth Persson här.
Jag har nu kanaliserat vad ni behöver göra under mars månad för att fortsätta att  transformera och manifestera i den nya tiden mot ett högre medvetande.

  1. Ni måste fortsätta att heala er själva och skapa goda rutiner som gör att ni står kvar er kraft och håller balans.
  2. Ni måste jobba med att kontakta era guider för att ni kan få den hjälpen ni behöver för att ta er vidare.
  3. Det är dags att ta steg utanför er komfortabla zoon och träda fram med ditt nya projekt och ditt nya jag. Allt för att värpa fram allt nytt som ska ske. Om ni gör som ni alltid har gjort kommer allt bli precis som det varit. Det är dags att ta nya steg. Just NU är den rätta tiden.

Mars kommer med det Kreativa Flödet! Vi får inga direkta direktiv, men allt beror på hur vi har jobbat med att rensa våra energier så att vi kan stiga i frekvens.

Förändra dig själv och förändra världen!

Utbilda dig som förändringsledare inom Koncept 3K

>>> Titta på bloggen på You Tube, tryck här!

Elisabeth Persson här. Idag kommer jag och prata om hur man kan skapa system som fungerar –  förändringsledning i 5D. Jag vill lösa ett problem som finns idag på företag. Inte sällan får man höra att företaget har genomfört förändring och utveckling och det har bara rört till det.

Det kan bero på många saker, framförallt på brist på kunskap hur man ska göra. Kunskapen att du kan skapa ett systemtänkande tvärs över hela organisationen och hjälpa människor med mental träning. En annan sak att man inte lyckas kan vara att man glömmer och involvera alla på företaget. De som inte blir involverade känner sig utanför och vill därför inte vara med. Var tydlig med varför företaget gör förändringen och lägg till att ni gör programmet för att man vill att medarbetarna ska kunna påverka och känna sig mer kreativa.

Dessutom är utbildningen väldigt kostnadseffektiv, eftersom den sker på arbetsplatsen. Personalen behöver inte göra några långa resor. Ta kostnader för vikarier. Utbildningen kan sätta igång direkt morgonen och tar ca 30 min att genomföra. Dessutom så får alla en bok med en ny ljudfil, som de kan lyssna på en gång om dagen. Den här webbaserade utbildningen som sker live på nätet via weinar, och kompetens utvecklar alla i företaget.

Tre tekniker vid tvekan av uppstigningen till 5D!

Jobba med dina energier varje dag för att vara i flödet!

Vill du titta på min blogg på You Tube tryck här!

Vad kan du själv göra för att minska din stress!

Du får prövningar för att vi ska växa som människa och för att du kan inte bestämma när allt ska ske det sker bara när den gudomliga tiden är inne. Tiden är en illusion i 5D. Den är inte igår eller i framtiden den är NU. Det kan vara Universum som prövar dig. Förmodligen så känner du bara ett motstånd.

Det kan vara att du känner dig stressad runt jobbet, familjen, nedskräpning av jorden, dina älskade djur, att du själv inte har välmående och hälsa. För att du ska komma förbi dennaMånga gånger kan du tveka när vi får prö stress kommer jag att ge dig tre olika tekniker för du ska bli av med din stre
ss och ditt motstånd. 

Att klargöra och rensa din dagliga stress hjälper dina energier att flöda fritt!

Försätt dig på ett avslappnat ställe där du kan vara ifred ca 15 min. Gör en bön upp till ärkeängeln Michael.
Ärkeänglen Michael jag vet inte hur jag ska kunna ta mig igenom dagen. Jag känner mig stressad på jobbet, familjen, baren, våra kära djur och jag har det inte bra med mig själv.

4 själ till att du möter din tvillingsjäl i uppstigningen!

Du möter din tvillingsjäl av två orsaker kärlek och att du ska växa som människa!

>>> Vill du titta på videon på You Tube eller titta på andra videobloggar?

Vilken roll har tvillingsjälar och vad är syftet till att man möts? Ni möts på grund av kärlek och för att du ska förbättra kärleken till dig själv och växa som människa. Men ni är också en del av uppstigningen.

Energi uppdatering inför 2019

Anmäl dig en CEHH meditation för att släppa blockeringar.

Hej Elisabeth Persson här. Jag ger dig en kort uppdaterad videoblogg. Det nya året 2019 är en ny början inte bara en ny början på 2019, utan det startar en ny cykel av 7 år framåt. Passa på att sätta dina avsikter och intentioner för dessa nya 7 år för att öka din spiritualitet och jobba som en ljusarbetare. Det har passerat 7 år sedan 2011-11-11. Jag berättar kort om tvillingsjälar i slutet av denna video. Min nästa video kommer att handla om tvillingsjälar och varför man möter dem.

För att få mer informationen om CEHH meditationen startar anmäl dig här.

https://www.facebook.com/groups/179752792914309/

Ljus och kärlek

Namaste

Elisabeth

Sju tecken på att du startar resan mot femte dimensionen.

Läs artikeln och se var du befinner dig?

Det pratas om att vi alla ska lyftas upp till en bättre värld. Här är sju tecken på att du är på väg mot 4D och 5D dimensionen. Det bästa sättet att komma vidare är att rensa dina energier från gammalt skräp och enligt mig är hypnos och tidigare liv terapi den bästa metoden säger Elisabeth Persson som jobbar som medium och spirituell hypnotisör.


Sju tecken på att du startar resan mot den femte dimensionen. Skiftet är här för ett massuppvaknande av vårt individuella och kollektiva uppvaknande.