Indigo barn generationen som höjer vår medvetenhet!

Lär dig känna igen indigo barn och möt deras behov

Vår nya generation i uppstigningen. 12 sätt att känna igen indigo barn.

Vår nya generation i uppstigningen, vilka höjer vår medvetenhet. Läs de 12 punkterna i artikeln nedan och lär dig hur du ska känna igen indigo barn.

Indigo barn hjälper oss att höja vår medvetenhet artikel skriven av Elisabeth Persson som är certifierat medium och hypnoterapeut.

Indigo barn kommer att ha en given roll att hjälpa till att höja medvetenheten på jorden.

Varför det? Jo, därför att indigo barn har fantastiska egenskaper. Dessa barn har en hög utvecklad medvetenhet, är intuitiva och kan kanalisera ner kunskaper från källans gudomliga kraft. De bara vet utan att veta. De är mer intuitiva och kreativa samt har en sensorisk förmåga att se saker som vi andra inte ser med ”blotta ögat”. De använder sig till största delen av sin högra hjärnhalva, och om de kan bli bättre på att skapa struktur så är de oövervinnliga för de kan kanalisera ner information till mänskligheten för att jorden ska bli en bättre plats att leva på. Deras kreativa tankebanor hittar nya lösningar. De bryr sig inte om gamla sanningar och följer inte regler som är oproduktiva och stagnerande. Ungefär för fem år sedan läste jag min första bok om indigobarn och kunde genast känna igen likheter med min egen son är kreativ och styrs av ren hjärtenergi. Dessa barn lyser och kan vara en utmaning för lärare som själv har mörka energier och fastlåsta i auktoritet och gamla sätt att leda. När jag dessutom började arbeta med barn som terapeut förstod jag att barn som får diagnoser med ADD eller ADHD har tillgång till en kunskap utöver det vanliga. De passar inte in i vårt skolsystem där alla ska behandlas lika och inte utifrån sitt eget inlärningssystem. Dessa barn har ofta konstnärliga talanger. Nedan har jag gjort en kort sammanfattning om vilka egenskaper som dessa barn har.

 • Barnen har ofta en stark vilja och följer inte alla andra utan gör saker och ting på sitt vis utan att få tillåtelse av fröken. Därför kan de vara lite utmanande för lärare och andra auktoritära personer.
 • Barnen har en visdom förmodligen sedan tidigare liv och en medvetenhet som inte följer deras egen ålder. De talar ofta på ett moget och känslomässigt sätt som om de skulle vara 30 år och egentligen är de kanske 13 år.
 • Du kan inte uppfostra dessa barn med disciplin eller andra liknande strategier för kommer inte att fungera, utan det kan ofta bli en maktkamp där inte du vinner.
 • Dessa barn vibrerar på mycket hög frekvens vilket gör att de kan lätt känna av andras energier negativa energier och tror därför att de själv mår dåligt. De kan också bli bärare av familjens problem.
 • Dessa barn är ofta mer känsliga än andra och reagerar när saker och ting är orättvisa då kan de t o m få depressioner och ångest.
 • Dessa barn passar egentligen inte in i vårt skolsystem eftersom det är byggt för personer som är styrda av sin vänstra hjärnhalva d.v.s. är rationella och kritiskt tänkande.
 • Indigo barn kan ofta diagnosen ADD/ADHD, eftersom de är snabba i sitt tänkande har de svårt att hålla sig fokuserade. De blir lätt uttråkande.
 • Indigos barn är mycket intuitiva och klarsynta för de kan se, höra eller känna saker andra inte ser eller hör, känner och ser. Förr i tiden kunde man kalla dem galna. På den tiden mätte man bara IQ i själva verket har de en hög EQ och därför fungerar dessa mycket bra i arbetslivet eftersom de är praktiska till sin läggning.
 • Indigos har ett representationssystem som visar att de är visuella – de ser i bilder, och kinestetiska – de känner mycket och är därför är de duktiga på att föreställa sig saker.
 • Indigos har mer problem med allergi eftersom deras system är mer finstämt de är ofta laktos eller glutenallergi och tål inte halvfabrikat eftersom det innehåller konserveringsmedel.
 • Dessa barn kan verka självcentrerade och krävande eftersom de följer sig själv och går mot strömmen och kan därför ha en missförstådd skolgång.
 • Dessa barn har ofta gåvor och potential utöver det vanliga, men dessa gåvor stängs ofta ner under barndomen, om de inte har mediala föräldrar eller lärare som låter dem vara som de är.

Sammanfattningsvis kan man säga att dessa barn är känsliga, kreativa och mycket intuitiva. Deras högra hjärnhalva är mest aktiv och de behöver arbeta med den vänstra för då blir de riktigt bra. De tänker ofta utifrån helheten vad som blir bäst i längden och inte enligt en kortsiktig lösning. De tänker ofta ut lösningar som är bra för alla istället för bara dem själv och blir då ofta sårade för att de ger mer än vad de får. De behöver lära sig att sätta gränser och de ha problem med hantera sina känslor och behöver lite terapi. De kan också få ångest och utveckla tvångsbeteenden eller lida av panikattacker, eller så vill de inte leva längre för de känner sig annorlunda och tror att de inte passar in någonstans. Andra indigo barn kan känna ilska och raseri för de känner sig missförstådda. Andra kommer för att de är mycket ljusa personer och andra barn är taskiga och utnyttjar det. Ofta har de väldigt låg självkänsla för de kan inte göra saker lika metodiskt som förskola och skola vill och får kritik för att de är som de är. Att de har dåligt självförtroende gör inte saken lättare för att avsluta projekt utan de tror att de inte kan. Alla dessa barn styrs att sitt hjärta och är högerstyrda vilket innebär när de inte kan tänka på något annat sätt. När de blir de stressade, låser det sig och kan inte komma vidare. Detta kan i sin tur skapa utanförskap och att ingen tror eller förstår dem och detta kan få dem att känna ilska och aggressivitet och ökar deras reaktioner negativt. Detta kan också få barnet att känna ilska, sorg, rädsla, oro och ångest. Detta kan bli en negativ spiral och de känner sig dåliga och okunniga. Om lärare eller föräldrar inte kan möta dessa bar kan de lätt känna sig missförstådda, men om de kan möta dem kan de bli extremt duktiga det sker när de har balans för att de får göra på sitt eget sätt. Då  återfår de sin balans och får kontroll över livet.

Elisabeth Persson, är en känd Hypnotisör, Medium, och bloggar om personlig utveckling utveckling. Kontakta Elisabeth 0760-278001

Elisabeth Persson, är en känd Hypnotisör, Medium, och bloggar om personlig utveckling utveckling. Kontakta Elisabeth 0760-278001