Förändra dig själv och förändra världen!

Utbilda dig som förändringsledare inom Koncept 3K

>>> Titta på bloggen på You Tube, tryck här!

Elisabeth Persson här. Idag kommer jag och prata om hur man kan skapa system som fungerar –  förändringsledning i 5D. Jag vill lösa ett problem som finns idag på företag. Inte sällan får man höra att företaget har genomfört förändring och utveckling och det har bara rört till det.

Det kan bero på många saker, framförallt på brist på kunskap hur man ska göra. Kunskapen att du kan skapa ett systemtänkande tvärs över hela organisationen och hjälpa människor med mental träning. En annan sak att man inte lyckas kan vara att man glömmer och involvera alla på företaget. De som inte blir involverade känner sig utanför och vill därför inte vara med. Var tydlig med varför företaget gör förändringen och lägg till att ni gör programmet för att man vill att medarbetarna ska kunna påverka och känna sig mer kreativa.

Dessutom är utbildningen väldigt kostnadseffektiv, eftersom den sker på arbetsplatsen. Personalen behöver inte göra några långa resor. Ta kostnader för vikarier. Utbildningen kan sätta igång direkt morgonen och tar ca 30 min att genomföra. Dessutom så får alla en bok med en ny ljudfil, som de kan lyssna på en gång om dagen. Den här webbaserade utbildningen som sker live på nätet via weinar, och kompetens utvecklar alla i företaget.

Tre tips på hur du som förändringsledare kan göra för bästa resultat.

  1. Det första du måste du börja med att utveckla dig själv. Ta bort alla begränsningar, mönster och hinder och blockeringar så du kan bli den bästa versionen av dig själv. När du har rensat dina energier från begränsningar är det dags att ta tag i nästa steg.
  2. Sedan går du utbildningen inom koncept 3K och får all kunskap om förändringsledningen så att ni kan sätta igång förändringsarbetet och sätta igång kreativitets coacher.
  3. Sedan utbildas resten av organisationen i hela programmet som sker på arbetsplatsen och de får en bok med ljudfiler på max 30 min som de kan lyssna på varje dag.

Om du är intresserad att jobba som konsult och/eller utbilda ditt företag och förändringsledare inom Koncept 3K, Fyll i detta formuläret så kommer Elisabeth Persson att kontakta dig för ett personligt sammanträffande.