Sambandet mellan ADHD och traumatiska livshändelser!

Hur hypnoterapi kan hjälpa dig med ADHD

Det finns ett samband mellan ADHD och traumatiska händelser enligt en artikel i tidningen Psykologi. Något som vi hypnoterapeuter har vetat sedan länge säger Elisabeth Persson Deep Change. Är det ADHD eller har personen bara varit med om belastande livshändelser?

Björn Reigstad har i en vetenskaplig artikel i nättidningen Psykologi kunnat påvisa att det finns ett samband mellan ADHD och belastande livshändelser. De har funnit att unga med ADHD-symtom mer än dubbelt så ofta har upplevt traumatiska upplevelser i barndomen än andra utan dessa symtom. Det förklarar varför vi hypnoterapeuter har goda resultat med ADHD klienter.

För det mesta finns det en förklaring till att vi människor agerar som vi gör. Att människor mår dåligt efter de har varit utsatta för övergrepp är ju inte så svårt att fatta och många av de barnen i undersökningen som har ADHD har blivit utsatta för just övergrepp. Kanske skulle man ställa lite frågor om hur barnen har haft belastande livshändelser som övergrepp före man gör diagnosen om ADHD. Är det ADHD eller något annat som står och drar negativa energier?

De psykosociala omständigheterna har också en stor betydelse vid ADHD. Så som vi tänker känner vi och handlar vi. ADHD var t ex sex gånger högre i familjer som är låginkomstagare kontra höginkomstagare. Likaså om familjen hade låg utbildning och fick stöttning av socialen. Jag tror personligen inte på att lägga sina problem i någon annans händer. Läs gärna mer här om om denna vetenskapliga artikel. Självklart är detta inte vad föräldrar vill höra att ADHD skulle bero på belastande händelser i barns liv, men vi har alla varit med om saker som inte alltid varit bra och ibland kan förskolan och dagis och skolan varit bidragande faktorer för att mobbing inte har kunnat stävjas eller man har inte orkat ta tag i det på grund av att läraren har haft egna stora problem med sig själv och nära relationer.

Min son skulle också undersökas för ADHD, men det fanns stora problem med en pojke i klassen och skolan behövde en extra resurs i klassen och då tänkte man använda sig av min son. I själva verket fanns problemet i en annan familj som vägrade att se problemet.

Jag minns dessutom att min son hade dålig syn vid undersökning på BVC på en 4 års kontroll och hur ögondoktorn i Lund sa att han skulle bära glasögon och lapp för ena ögat. Jag läste på själv på nätet om diagnosen och fick där veta att detta växer bort med åren.

Jag gjorde själv bedömningen att inte köpa glasögon för jag visste inom mig att ögondoktorn överdrev. Idag har min son inga problem med synen. Ibland måste man lita på sitt sjätte sinne och inte låta andra ta över ens liv.

Elisabeth Persson, är en känd Hypnotisör, Medium, och bloggar om personlig utveckling utveckling. Kontakta Elisabeth 0760-278001