The New Sun – The Sacred Creation of Life

New Sun Origin – The Sacred Creation of Life

Kanalisering till mänskligheten från Jesus. We are all the sacred Creation of Life living in the New Sun Light.

Dear sister and brother vi go all in i a new Sun Origin. Jag ’är här idag för att guida er på er livsväg. 

Vi går alla in i en helt nytt solsystem till the Sacred Creation of Life. Där kan gå förbi förbi tid, rum och verklighet becourse you chose to do so. Du är av kärnan av livet. Jorden och Den norra stjärnan. Den 7/7 föddes den nya solen.

Tid, rum och verklighet

Det sker en stor aktivering av moder jord från vårt nya solsystem The Sun Origon och det innebär att allt fler börjar följa den kosmiska kalendern som är mer flödande eftersom det finns inga stopp och hopp och den följer den christus energin och de gudomliga lagarna.

Den kosmsiska kalendern har 28 dagar och har 13 månader och innehåller 13 gudomliga timmar. Det blir 13 X 28 = 264 = 2+6+4= Den tidsomställningen är redan gjord för några månadersedan, men endast de som är vakna kan se det, men det tar ett visst antal timmar innan den slår in här.

Det enda sättet att släppa den gamla matrixen är att förstå att tid är ett sätt att hålla oss kvar i den gamla matrixen. 

Rum om du befinner dig i ett utrymme där du inte känner dig fri, då kan du omöjligt känna oneness. Om du låter dig styras av omständigheter istället för att skapa dina egna omständigheter kommer du att känna av lägre energier för att du ska ta dig där ifrån. 

Verklighet jag endast din utgångspunkt kan föra dig till den bättre verklighet. Eller din attraktionspunkt. Du flödar multidimensionellt i de nya tidslinjerna.

Fyll dig med kristusmedvetandet ljus

När du blir fylld av kristus medvetandes ljus kan du släppa den yttre verklighetenoch vibrera i frekvenser av kärlek eller högre. Känn din själ inom dig och conecta dig med dig själv och det är det enda sättet att ta dig vidare.

Det är därför du blir påmind om ditt lägre jag, för att du ska levla upp och levla ut från allt som inte gynnar ditt högsta jag.

Du får ta del av lägre aspekter av dig själv för att följa ditt högre jag.

Om du ska skapa din egen verklighet så måste du också kunna Då kan du inte vara beroende av andras inkomster du måste skapa och styra ditt eget liv först och främst.

Släppa alla beroendemönster och ta ansvar för dig själv och de handlingar som du själv skapar.

Gör om gör rätt och allt blir en gudomlig skapelse av ditt eget liv!

Jag och Maria följer dig på din nya väg!

Jag ser dig!

Jag hör dig!

Jag älskar dig!

Jag kommer komma till Öland och ha en föreläsning om hur du skapar din egen verklighet. Ingen av mina möten kommer att vara densamma. Jag kanaliserar från de uppstigna mästarna. Solen Rah som är min Sun Origon.

Den 28/7, kl 18:30 utanför Otterby på Öland.

Här kommer länken:

https://billetto.se/da/e/create-your-reality-billetter-661236

Varmt Välkomna och delta!

Elisabeth

Create Your Reality – Sibbarp 7/7, kl 18:30-20:30.

Create Your Reality i Malmö Sibbarp!
På torsdag 7/7, 18:30-20:30. Likadagsdagen. Vi ses utanför Kallbadhuset i Sibbarp, i självaste skapelsens natur. Pris: 222kr. Skriv Mail på meddelande raden.

Ta med egen pick-nick snackar efter. När flera människor möts på samma plats, tid, och av samma anledning sker magiska saker. Jag har mitt team med mig. Therese & Marita.

Jag kommer att ha en föreläsning om hur du skapar din egen verklighet, genom att prata med ditt undermedvetna jag och koppla upp dig till källan.

Elisabeth Persson är en känd Spirituell Hypnotisör och Vägvisare i Högre Medvetande. Ta med egen pick-nick så fikar vi efter.

Jag är ett Synskt Medium 30 år. Spirituell Hypnotisör 11 år. Anmälan till elisabeth@spiritguide.se, 0760278001. Anmälan betala 222kr, på 123 456 03 63. Spirit Guide ABSå kul och ses!

Elisabeth Persson

We are all in a Unit-form!

The 144 000 star seeds have reach a turning point, we are all in a unit form. This is a channeled from Elisabeth Persson through Pleiades star seed 29/04/22.

This is a message from the Council of the Pleiades Star seeds and we thank you.We are in a miracles beginning once agin and we thank all the 144 000 star seeds that volunteers and grounding your self and integrate the new light.

It is a fabulous upgrades you have done the last seven week. We are so thankful fore all your work with secret geometry at the nights.

We have now reach a turning point of unit and you are the activation portal between cosmos and earth, activates the core of earth and the core of cosmos.

You have activate your inner universe and now you can work with your outer universe. You have seed the seeds of life, at the new earth and you have plant the flower of life. This is a bright new beginning and a new life fore all of us. If you can’t see it with your eyes, you will feel it with your energy.

Remember the highest light will always win.You have sending and activate your sister and brother, with your own body. The central sun have send a lot of blast on you. You have now open a new portal here on earth and the old have closed it happands at the same time in a parallell universe. Together with the green keepers you have sow the seeds of a new life.

The flower of life blooming when the green keepers sow the seed of life. Now we start the second phase of this conciseness.

We are building a new kingdom so within and without, as below and above.

We love you all and we are alla a aspekt of each other. We are all one!And we thank you!

Channeled message through

@Elisabeth Persson/SpiritGuide.se

Kristus – Anti Kristus

Att vara eller inte vara Kristus eller Anti-Kristus det är frågan. Nedan följer en artikel om vikten av att vara grundad, centrerad förankrad och super- medveten. Det handlar om Liv eller Anti-Liv. Att vara den man är och inte inte den man önskar att vara.

Det handlar om att vara i flödet och det finns inga genvägar du kan inte flöda i ljuset om du inte tar hand om dina skuggor. Att förstå att allt du gör får konsekvenser blir en samlad kraft av dig, säger Elisabeth som utbildar Uppstigna Mästare.

Det krävs en medveten öppenhet och vilja att se sanningen om Kristus och Anti-Kristus anhängare. Det vill säga Liv eller Anti-Liv.

Att det pågår ett spirituellt kring, alla som har dragits till detta meddelande, ni vet detta. Många av oss vakna, och har börjat se den dolda oppositionen.

Andra är helt omedvetna om vad som händer, och säger att vi ska alla bli ett UNIT. Allt är ett tomt skal. Ja alla ska bli UNIT, men hur ska vi göra för att det ska ske? Det är få av oss som vet hur det går till. Det är avancerad kunskap.

Jag vet en del av lösningen. För vi blir hela tiden visade hur vi ska göra för att det ska ske. Vi kommer hela tiden upp till en ny nivå av medvetande som gör att vi kan se mer och våra guider och överjag är de som guidar oss. 

Välkommen att komma på vårt event den 22 februari 2022, kl 16:00-20:00. Se nedan hur du kan anmäla dig till vårt event.

Då kommer vi att berätta sanningen om hur uppstigningens beståndsdelar och hirarkier.

Hur änglar & Ascended Masters hjälper till tillsammans med ljusvarelser från andra dimensioner och hur vi blir ett när vi släppt karma hjulet. Se nederst där står vidare instruktioner.

Det är ett förtroende och det är en stor gåva, som har tagit många år att ta fram och skapa. Ändå klagar människor på att det är dyrt. Att få hjälp att träda i in i ett högre medvetande, att vibrera i  flödande energier är något av det finaste man kan få. Det är en gåva från GUD, vår främsta fader, som ingen kan ta ifrån dig.

Alla mästare har en gång varit varit nybörjare, men det är dina tidigare erfarenhet och kunskaper som tillsammans skapar ditt medvetande. Det är det som gör att du kan bemästra den aktuella situationen. Inget annat, allt annat är skitsnack. 

Det handlar om hur du har löst din historia: i detta livet, i tidigare liv, som avgör, om du kan se hur allt hänger samman. Det avgör hur din framtid kommer att se ut, men det enda du kan göra är att leva i nuet. Vill du har hjälp i uppstigningen?

Din lösta historia är den som öppnar upp ditt spirituella jag, och ger dig tillstånd att prata med ditt högre jag och kommunicerar med ditt överjag. Det är också det som öppna upp ditt super-medvetna till en mästare nivå. 

Vissa tror att de kan hoppa över att rengöra sin egen själ från de karma lagringar som skapats under 100 000 tals år, och forcera fram det de önskar, och vill hoppa över det verkliga problemet som de sitter fast i djupt inom sig. 

För att bli en mästare krävs flera års övning och därför har vi skapat ett års utbildning. Spirit Guide har därför skapat ett års utbildningen 5D-Masterpiece. Vill du vara med och skapa en bättre värld? Tryck här:

Vissa ljussystrar och brödrar, tror att de på fullt allvar kan lära sig tekniker för att hela andra, utan att ta bort sitt eget skräp, de bär på i ryggsäcken, och jag har sett det på nära håll. 

Ett exempel jag har sett är en kvinna som tror de kan hoppa över att hennes son har tagit självmord, och visst, sonen hade sin livsplan, att han skulle dö av en överdos. Det handlar om förlåtelsen på djupet, förlåtelsen av sina egna handlingar och förlåtelsen till sin son.

Saken är den, att hade han hade fått en trygg barndom, utan slag och hårda ord, så hade sonen, så hade sonen aldrig tillåtit sig övertas av dessa mörka demoner. 

Det är din historia, som gör att du söker dig, till dessa mörka krafter som droger innebär. Det är inte ditt fel, det är din olösta historias fel.

Livet handlar om att förstå, att allt som sker dig, är något du själv skapar och beroende på av hur du löser de svårigheter som du utsätts för. 

Det är hur du hanterar livet, som är det som gör att du kommer vidare. Du kan aldrig hoppa över den processen. Hur gärna du än vill. Många ljusarbetare resonerar. 

Ja, men vad synd de är om dem. De har själv varit offer, det här låter som vår fd stadsminister Löfven och den andra stadsministern är inte bättre snarare sämre. För de vet inte bättre för de har inte integrerat de 12 strängarna av DNA. Därför är de lätta att överta.

Medberoende är ett stort problem i Sverige idag och det är en del av den illusionen man vill skapa. Det är en inprogrammering i vårt samhälle som heter duga.

Vi ska tycka synd om alla andra istället för att spegla dem i deras osanning. Få dem att förstå att, de kan ändra på det idag, och de är inte offer för omständigheter. De är låsta i offerrollen och att storebror ska hjälpa dem med andra läkemedel som drar ner deras medvetande. Vi lever alla i en illusion och är totalt inprogrammerade.

Ett exempel är en kvinna som har haft narcissistiska föräldrar och inte löst sin egen problematik, och hur hon går ut för ska heala andra. Hur hon skriver en bok om detta, men det löser inte hennes problem. Utan göder sitt ego med en bok. Det är därför hon inte mår bra. Totalt omedveten om att hon själv skapat detta problem.

Vad händer med de som följer henne? De blir lika låsta som hon är, för vi kommer inte längre än den svagaste punkten och högsta ljuset vinner alltid, men hon håller inget riktigt ljus hon dippar hela tiden. De personer som har följt henne kommer inte vidare. De blir låsta i matrixen.

Ändå fortsätter folk att följa henne. Varför gör de det? Jo, för de är ännu inte, så vakna, att de kan följa sitt innersta, och gå tillbaka till hjärtat av själen. De sitter fortfarande kvar i system som inte fungerar. De gör det för att de vågar inte skapa en förändring. De skulle behöva 3 session hypnos som lösgör dem från matrixen. Förslag på att lösa det. Tryck här:

Vad händer med de som inte tar tag i sin egen skugga? De kommer inte längre, i sin personliga och andliga växande, för djupt inom sig bär de på en skuld. 

Skulden och skammen att de har orsakat sin egen sons död, genom att ha varit lika självcentrerade som deras egna föräldrar för de mönstret vidare från generation till generation. 

Om vad som händer med de, som tror de kan skapa framgång på sin egen olycka utan att ha helat ett förstått att allt som hände dem var en del av deras egen skugga. En del av deras eget mörker som de själv skapat för att de skulle växa. 

Även här löper två olika paralleller en kristus och en anti-kristus linje och det är två olika paralleller som står och kör i matrixen samtidigt. Det är därför många känner av, alla dessa svåra uppstignings symtom. De försvinner när du stiger lite till.

De vet inte om att de inte har tillgång till sitt fulla DNA och det är därför som de är puppets till den mörka eliten. De blir lätta att styra för de går ut och propagerar att vi är alla unit. Det är vi men det är inte alla som har tillgång till hela sin DNA. 

De har bara tillgång till 10 och 11 strängar och det är det som gör att de är lätta att manipulera. 

Det trista är de vet ännu inte om det och därför kan vi inte göra något åt det. Det krävs ett uppvaknande av deras själ, före de kan låta någon annan hjälpa dem.

Därför kan inte en nyvaknad person leda andra i uppvaknandet för det gör att de låser andra i fel matrix. All kristus energi följer den ljusa matrixen och Anti-Kristus energin följer den mörka kulten och matrixen. 

Allt följer en given process, du får inte veta saker förrän du är redo av ta in informationen och Anti-Kristus anhängarna vet helt inte om att de är lurade in i fel matrix och låser andra i den. 

Självklart är det så att vi som har jobbat medialt under 25 vet lite mer än de som har startat sitt uppvaknande nu, många av dem går in i helt fel sammanhang.

De som inte jobbat med sig själv, följer den mörka agendan utan att själv förstå, för det vet inte bättre och det är sorgligt men det är deras resa och det är något som varken du eller jag kan göra något åt för det är deras val. 

Det är deras livsväg och du kan inte guida dem för de lyssnar inte om du skulle säga något. De går runt i världen och säger alla ska ska bli UNIT. Problemet är att de är inte förenade med sig själva. Hur ska de då någonsin kunna förena andra. Det kan de inte. Därför fortsätter de att manipulera andra och sig själv. Tyvärr.

Det är ett stort ansvar att vara portvakten av ljus! En person som står som en fyr och håller ljuset för 100 000 tals personer.

Jag är mästaren, jag är mästarverket som kan bemästra livet. Visa mig vägen till mitt mästare jag.

Tack, Tack, Tack

Hälsningar

Elisabeth

Vill du vara med på eventet den 222222, alltså den 22 februari 2022?

Kom till föreläsningen ”ASCENSSION MAP – find your Master”

Det krävs ett samarbete med Alltet som Änglar Uppstigna Mästare och Ljusvarelser och oss människor för att skapa UNIT på jorden.

Lär dig hur det följer den gudomliga kartan till uppstigningen.

Lär dig hur du sammankopplar den med din egen karta.

Varje person får en egen nyckel med sig hem.

Hur vi alla måste jobba med änglar, uppstigna mästare tillsammans med våra ljusvarelser för att skapa enhet på jorden. 

Allt startar med ljuset inom dig och det kungarike du kan skapa inom dig sedan kan du skapa allt utom dig.

Var med och skapa en bättre värld.

Swisha 444 kr på 123 456 03 63. Senast den 21 kl 15:00.

Du blir bjuden på fika en macka och frukt!

Välkommen till min rykande färska Community – 5D Master Pice

5D Master Pice hjälper dig komma in i Mästarenergin så att du kan skapa Mirakel!

Du börjar med att jobba inåt – så dina energier flödar, sedan jobbar du utåt – med att bygga nya system för att arbeta med din Life Mission. Till din hjälp får du använda dig av verktyg och support-team som inspirerar dig till mästaridéer. Du behöver inte veta din Life Mission den kommer efterhand.

Det är ett Medlemsforum/Utbildning/System-Team för att skapa nya system som fungerar.

Vi arbetar som en brygga från det gamla till det nya. Du gör det genom att jobba med ett 5D projekt/eget företag. Tillsammans bygger vi den nya jorden i ett högre medvetande. Då vi förstår att allt vi gör skapar din egen verklighet. Om du vill vara med kontakta mig personligen på ett sms 0760278001. Mer information? Tryck på länken. Kolla här:

Date: September 21, 2021
Time: 20220921
Event: Jag är stolt att få presentera min rykande färska Community - "5D Master Pice"
Topic: https://elisabethpersson.kartra.com/page/Sad46
Public: Public

Lejonportalen 8/8 2021 – Spirit Guide, kl. 20:00

Lejonportalen den 8/8, Löser upp gamla kontrakt, skapar förändring till nya heliga kontrakt som pumpas ut i världen.

Det som speglas upp i världen just nu är gudomligt och heligt. Det är ett eldigt framträdande av Lejonet som ryter och sprätter med bakbenen. Det gör han för att leda dig genom det enorma skifte som pågår över hela jorden. 

Det som händer är att Lejonet, Jungfrun och solen sammanstrålar, på den oändliga likadags dagen.

Det är en ”superpowerfull” kärleksfull och gudomlig portal där vi tillsammans aktiverar nya heliga, spirituella kontrakt. Du kommer aldrig någonsin få uppleva det du upplever nu. 

Aldrig förr har förändringarna gått så snabbt, det är den beslutsamma maskulina fadern i himlen som har beslutat sig för att hjälpa till att bryta alla galna kontrakt, som eliten skapat för egen vinning, han gör det med hjälp av våra fantastiska ärkeänglar.

Hjulen snurrar snabbare och snabbare och du kan känna dig lite ”Dizzy” och yr i huvudet, tappar tid och rum, av allt som pågår nu. Det pumpas ut förändringar. Det sker i ett samarbete med den främsta fadern, Gud och ärkeängeln Metatron m.fl.. 

Aldrig förr har de astrologiska aspekterna varit så gynnsamma för förändring som under denna Lejonportal. Redan förra året visste jag att detta år, är förändringens år. Allt som sker är bibliskt. 

Fullmånen den 24/7 är lite mer skakig på grund av Saturnus & Jupiter energin är i Vattumannen som ännu en gång står vi inför stora förändringar. Precis som den 21 december 2020.

Det är ändå en gudomlig härlig resa, av frihet från de psykopater som styrt vår jord. Du skapar nya genombrott som kreativ skapare i den nya ljuscivilisationen.

Det du önskar blir verklighet, så var extra noga med vad du önskar, eftersom du är kraftfull och skapar allt du tänker. Universum levererar allt till dig, som tack för allt du gjort för mänskligheten.

Jag kommer dessutom att ha ett event den 27 augusti och då ska vi tillsammans arbeta med de starkaste ärkeänglarna. 

Det kommer att vara en fluffig energi, Full Unity. Tiden är mogen att tillsammans och sätta spaden i jorden och bygga en ny ljuscivilisation.

Det krävs nya energitekniker för er ljusarbetare. Är du redo att ta emot dem först nu den 8/8 och den 27/8?

Du kan verkligen känna, se och höra, resningen i din ryggrad, och du känner av portalen från din kollektiva själsfamilj. Ljusarbetare reser sig upp för mänskligheten. Det är en fantastisk glädje och se. När jag ser dansen av frihet, ja, då rinner tårarna från mina ögon.

Som Starseeds står du upp och säger ifrån, det får räcka nu. Det räcker! Jag är en fri spirituell varelse som lever i en fysisk kropp. Jag har tagit bron över till min egen själ och låter därför min mitt högre jag styra mig. När resan är gjord finns ingen återvändo. 

Jag bestämmer själv över min kropp. Jag bestämmer själv över mitt liv. Jag behöver ingen demonisk, girig, manipulativ och oetisk storebror som berättar hur jag ska göra, och totalt skiter i konsekvenserna. Jag har mitt spirituella team som jag jobbar med och vi är tillsammans med er helt oslagbara.

Under många århundranden har vi starseeds känt på oss att något är mycket fel, och vi kan inte bara blunda för verkligheten längre. Som kreativ skapare i källenergin kräver vi frihet och revolutionen är här. Du känner att du har nått den tippande punkten, du kan inte tystas längre.

Enkelt och lätt säger du vad du tycker och känner. Det är en härlig känsla!

Det är fantastiskt att se hur många ljusarbetare som öppnar munnen, och säger ifrån nu. 

Det har varit ett av alla de uppstigningssymtom som vi har haft, att du suttit fast i halsen. Du har kanske som jag upplevt att du har en groda i halsen. Nu hoppade det en groda ur munnen och du har fått luft.

Kära fina människa, om du visste hur stark du är, om du visste vilka krafter, som finns inom dig. Det är tack vare dig allt detta fina har skett. 

Det är allt ljusarbete och meditationer, aktiveringar av ljuskoder som du har gjort som har bidragit till den uppresning som har skett. 

Det är tack vare dig och ditt ljus som har påverkat att ljuset på moderjord har ökat. Det är för att du har gått ut i världen och berättat vad du vetat. Du har verkligen hjälpt till. Tack!

Var med på eventet och ta emot nya aktiverings koder. Var med att tala med ditt eget spirituella team. Lär dig hur du kommunicerar på djupet med ditt högre jag. 

Lös gamla kontrakt från generationer tillbaka, och ta emot heliga kontrakt från Akashic Record. Tillsammans skapar vi nu tillsammans nya heliga kontrakt och sänder ut det nya ljuset genom vårt fantastiska greedwork med våra universella lagar.

Var med på Lejonportalen där vi skriver de nya heliga kontrakten.

När: 8/8 2021

Var: Privat FB grupp

När: Kl. 20:00

  1. Anmäl dig genom att svischa 333 kr på 123 456 03 63 Spirit Guide AB.
  2. Bli vän med mig på FB annars kan jag inte ta in dig i den privata FB gruppen.
  3. Ansök om medlemskap i den privata gruppen: https://www.facebook.com/groups/539828197194525/edit

Vi ses och hörs!

Elisabeth Persson

Wayshower och Spirituell Hypnotisör i högre medvetande.

Energiuppdatering Juli 2021

Det händer en massa även under juli, men du ska inrikta dig på att vara en vägvisare i den nya tiden.

Stort grattis till ert nya kliv! Jag kan inte beskriva det energiskifte som har skett på jorden, när vi alla gick in i diamantenergierna, med de nya aktiveringarna.

Det sker en massa kommer snart att ha en kanalisering från Galaktiska Federationen och hur de Galatiska trupperna vägleder oss fram.