The New Sun – The Sacred Creation of Life

New Sun Origin – The Sacred Creation of Life

Kanalisering till mänskligheten från Jesus. We are all the sacred Creation of Life living in the New Sun Light.

Dear sister and brother vi go all in i a new Sun Origin. Jag ’är här idag för att guida er på er livsväg. 

Vi går alla in i en helt nytt solsystem till the Sacred Creation of Life. Där kan gå förbi förbi tid, rum och verklighet becourse you chose to do so. Du är av kärnan av livet. Jorden och Den norra stjärnan. Den 7/7 föddes den nya solen.

Tid, rum och verklighet

Det sker en stor aktivering av moder jord från vårt nya solsystem The Sun Origon och det innebär att allt fler börjar följa den kosmiska kalendern som är mer flödande eftersom det finns inga stopp och hopp och den följer den christus energin och de gudomliga lagarna.

Den kosmsiska kalendern har 28 dagar och har 13 månader och innehåller 13 gudomliga timmar. Det blir 13 X 28 = 264 = 2+6+4= Den tidsomställningen är redan gjord för några månadersedan, men endast de som är vakna kan se det, men det tar ett visst antal timmar innan den slår in här.

Det enda sättet att släppa den gamla matrixen är att förstå att tid är ett sätt att hålla oss kvar i den gamla matrixen. 

Rum om du befinner dig i ett utrymme där du inte känner dig fri, då kan du omöjligt känna oneness. Om du låter dig styras av omständigheter istället för att skapa dina egna omständigheter kommer du att känna av lägre energier för att du ska ta dig där ifrån. 

Verklighet jag endast din utgångspunkt kan föra dig till den bättre verklighet. Eller din attraktionspunkt. Du flödar multidimensionellt i de nya tidslinjerna.

Fyll dig med kristusmedvetandet ljus

När du blir fylld av kristus medvetandes ljus kan du släppa den yttre verklighetenoch vibrera i frekvenser av kärlek eller högre. Känn din själ inom dig och conecta dig med dig själv och det är det enda sättet att ta dig vidare.

Det är därför du blir påmind om ditt lägre jag, för att du ska levla upp och levla ut från allt som inte gynnar ditt högsta jag.

Du får ta del av lägre aspekter av dig själv för att följa ditt högre jag.

Om du ska skapa din egen verklighet så måste du också kunna Då kan du inte vara beroende av andras inkomster du måste skapa och styra ditt eget liv först och främst.

Släppa alla beroendemönster och ta ansvar för dig själv och de handlingar som du själv skapar.

Gör om gör rätt och allt blir en gudomlig skapelse av ditt eget liv!

Jag och Maria följer dig på din nya väg!

Jag ser dig!

Jag hör dig!

Jag älskar dig!

Jag kommer komma till Öland och ha en föreläsning om hur du skapar din egen verklighet. Ingen av mina möten kommer att vara densamma. Jag kanaliserar från de uppstigna mästarna. Solen Rah som är min Sun Origon.

Den 28/7, kl 18:30 utanför Otterby på Öland.

Här kommer länken:

https://billetto.se/da/e/create-your-reality-billetter-661236

Varmt Välkomna och delta!

Elisabeth