Guds Gnistan – som alla har inom sig!

Du har en fantastisk DNA och om du hade vetat hur stark du är så hade du inte tvekat på att stå i din kraft. Alla inprogrammeringar från har gjort att du ska följa gruppen istället för att följa dig själv. Alla sjukdomar ligger i tidigare liv. Lyssna gärna på min senaste video.