Öde, Fri Vilja och Karma

Genom medvetenhet kan du påverka ditt öde!

Ödet ligger inte fast utan du kan påverka ditt eget öde, säger Elisabeth Persson bloggare på Spiritguide.se

 

Ödet – hur det fungerar!

Vårt öde är inte ett resultat av tidigare händelser. Långt tillbaka i tiden har människor pratat om att det är hennes öde. Istället skulle jag vilja säga att ödet är en vår egen energi det är våra avsikter och intentioner som skapar vårt öde och leder oss in i framtiden. Vi har ansvar för våra egna liv.

Det är vi själva som skapar vår livsväg genom egna val. Vi har redan valt vår livsväg genom våra tidigare val och det har skapat vår karma. Vet man med sig att man har gjort sin läxa i olika ämnen har tagit ansvar och får manifestera kunskapen utav vad man har lärt sig. Jag menar inte att vi kan luta oss tillbaka och tänka på rätt saker utan vi måste själv vara en egen regissör av ditt liv och samarbeta med livet så att vi inte missar livets möjligheter för tillväxt.

Det som däremot kan stoppa oss är våra tidigare präglingar och tro-föreställningar. Om någon lärare tidigare har sagt till dig du har inte en mattehjärna så tenderar denna tro-föreställning ligga kvar där tills av vi har ersatt det med något annat. Eller tills att du möter på en lärare som har humor, skicklighet att lära ut och brinner för ämnet. Eller att vi i vuxen ålder tar bort denna osanning med hjälp av hypnos.

Det jag vill säga med detta är att våra tidigare begränsade tro-föreställningar och gamla övertygelser kan hindra oss från att följa vår fulla potential. Delar av oss lever kvar i en gammal historia. Denna gamla historia sitter fast i ditt förflutna som ett motstånd och hindrar vår utveckling. För att komma vidare i livet måste vi hela denna gamla historia så vi kan ta oss framåt.

Den fria viljan

Vi var inne på att vår inställning kan påverka vårt öde, men vi kan inte direkt påverka hur vårt sinne kommer att reagera i varje given situation. Frågan är bara hur vi styr vårt liv om vi bara handlar via autopilot. Det vill säga att vi styrs av vårt undermedvetna jag. Det vill säga alla känslor och tankar som vi har fått sedan vi föddes och framåt. Viljan kan omöjligt vara fri om det blir en effekt av våra omedvetna handlingar. Viljan är bara fri om vi är tillräcklig medvetna om vi kan se våra hinder som våra mönster och blockeringar och kan använda oss av denna medvetenhet på ett genomtänkt sätt. Utan medvetenhet kan vi inte agera på ett tillfredsställande sätt utan bara reagera på ett omedvetet sätt som inte gynnar dig.

Viljan är naturligtvis en egenskap av din själ om vår själ är ego driven kommer vi inte att ha tillgång till vår egen vilja. Vi kommer då bara ha tillgång till egots osanning. Den falska viljan är rädd för förändring och baseras på egots rädsla och skapar självsabotage för både dig eller framförallt för andra. Vi kan däremot jobba med att lära oss lyssna på oss själva och lita på vår intuition och följa det naturliga flödet i livet så att vi kan öka vår medvetenhet genom personlig utveckling och andlighet.

En klok fisk simmar medströms och följer flödet och gör stora framsteg.

En dum fisk simmar aktivt mot strömmen och får ingenting utan blir bara trött.

En sovande fisk följer passivt med strömmen och lär sig inget, därför han sover.

Att utveckla en medvetenhet kräver en handling och en vilja att skapa rätt balans i livets flöde. När vi aktivt engagerar oss i det vi gör för vi tycker det är kul och känner glädje och lycka och tacksamhet. Öppnar vi upp våra energier – följer flödet med lätthet och nåd. Vi låter livet flyta utan motstånd.

Viljan är inte en kraft utan fantasin vinner alltid över viljan och då gäller det att ha positiva fantasier och se möjligheter. Det finns ingen sann vilja som kan få saker och hända om du sitter fast i en gammal historia eller tidigare liv. När vi samarbetar med livet och människorna runt oss utan att tänka på vem som har rätt eller fel. Utan tänker vad vill till för att det ska ske en förändring och lyssnar inåt, utåt och neråt då kommer resultaten.

Att avsiktligt varje morgon sätta intentionerna för dagen skapar en medveten handling som får dig att känna dig handlingskraftig, nöjd, glad, intuitiv, kreativ vilket leder till frid och fred skapar nöjdhet och en inre kontroll av att du styr ditt liv.

Karma

Karma är ett sanskrit ord som betyder handling, men det brukar allmänt ses som att vi får ta konsekvenserna av våra handlingar. Ordet karma används ofta för att indikera dålig karma, men det finns också en god karma av alla goda handlingar vi har gjort tidigare.
Karmalagen beskrivs ofta som ”orsak och verkan” och ”som du sår får du skörda”, eftersom varje handling (eller orsak) har en motsvarande följd (eller effekt).

Två sätt på egots dåliga inverkan

  1. Ego har en stor orsak till vår dåliga karma; d v s de är ansvariga för ”dåligt” beteende som genererar dålig karma. Min son hade en lärare som varnade honom i alla ämnen utan en saklig grund. Snarare hade läraren ett ointresse och lära känna honom. Läraren hade inte ens pratat med honom om detta utan skrev ut sina synpunkter i ett system. Vad läraren inte förstod var att det han gör och säger, säger mer om honom än om eleven för som lärare ska man föregå med gott exempel . Naturligt vis blir detta en karma för läraren. Han får tillbaka sina egna dåliga energier genom ett klagomål tillbaka. För vad är hans uppgift?
  2. Egot skapar effekter (eller konsekvenser) av vår dåliga karma; d v s onödigt lidande för både min son som han inte ens hade pratat med eller försökt att hjälpa för han är medveten om vilka konsekvenser hans auktoritära ledarskap skapar. En lärare som inte har haft föräldrar som lyssnar kan inte lyssna på andra och inte kommunicera i heller. Han har så stora egna problem och brist på medvetenhet att han låter det gå ut över sina elever.

Att sjukdomar skulle vara direkt relaterade till gammal karma är också fel och tro. Du kan omedvetet välja att uppleva ”lidande” (t.ex. en dödlig sjukdom) för att sedan ta dig igenom det och växa och utvecklas – detta är nödvändigt lidande – det är inte gammal karma.

Karman finns för att vi ska lära oss att växa och utvecklas som människa inte som ett straff för att vi har gjort fel. Kom ihåg det finns även positiv karma alla goda handlingar. Alla våra känslor tankar och ord ger oss karma så då vet du hur du ska tänka.

Skriven av Elisabeth Persson den 16/2-2016

Elisabeth Persson, är en känd Hypnotisör, Medium, och bloggar om personlig utveckling utveckling. Kontakta Elisabeth 0760-278001

www.elisabethpersson.com

boka en tid här: