Höj ditt medvetande manifestera dubbelt så snabbt i 5D dimensionen.

Elisabeth lär dig 3 manifesteringstekniker.

Tre tekniker för hur du ska höja ditt medvetande och stiga upp till den 5D dimensionen.

Höj ditt medvetande och manifestera dubbelt så snabbt i 5D dimensionen

När du manifesterar från ett högre medvetande som 5D dimensionen så kommer manifestationen att gå snabbare än att du hade manifesterat i den lägre 3D dimensionen. Dimensioner är inte att du stiger upp i himmeln till olika dimensioner, utan ditt medvetande expanderar och du låter dig inte påverkas av lägre energier.

När du manifesterar från 3D dimensionen följer du lagen om attraktionskraft och reflektion. Det går till som på vanligt vis du får en idé eller inspiration om något som du vill manifestera. Du börjar med att jobba på en känslomässig frekvens, så du kan attrahera det du vill i ditt liv. Sedan måste vi tro på att det ska ske och släppa taget och tillåta det du har beställt komma in i ditt liv. Specificera vad du önskar och säg jag önskar få jobbet jag sökt eller något bättre. Universums följer en vibration som matchar med frekvenserna och låter det ske. Här är det viktigt att vi är öppna för vad som kommer tillbaka till oss, för det är inte alltid du får vad du önskar. Universum ger oss istället flera olika lösningar på det vi önskat och du ber själv om den bästa vägen för dig.

Du kan få hjälp med att manifestera från ett väsen kanske en avdöd släkting, som du inte ens känner till idag eller så kommer det förbi en ny affärskontakt som öppnar upp nya möjligheter, som går dubbelt så snabbt.

Det är därför du ska tillåta manifestationen komma in i ditt liv. Om du släpper taget och inte styr så mycket flyter det bättre. Vi ska alltså inte styra i detalj ofta finns det en annan bättre plan. Det är viktigt att inte låsa oss för då blockerar oss från att manifestera enligt det högsta goda.

Manifestering från 4D dimensionen du svävar nu mellan det gamla sättet och tänka och det nya. Ibland vibrerar du högt utifrån det högsta ljuset och ibland kommer du tillbaka till ditt ego, eller låter dig dras med i andras oförmåga att tänka stort. Så det kan vara lite ojämnt med manifesteringen. Du kan t o m känna att inget händer och att du inte kommer vidare. Det kan kännas så när du är i 4D dimensionen för att sedan sväva upp till det högre medvetandet i 5D.

Hur manifesterar du i 5D. Tänk på något som du vill skapa. I 5D går allt i linje med det du vill skapa. Vi tänker bara på hur det kommer att bli in i minsta detalj och hur du upplever det i ditt fysiska hjärta. Hjärtcentrat är det center där du kan höja dina frekvenser och få ett högre medvetande, till kärlek eller högre som lycka, glädje och tacksamhet.

Du matchar den känslomässiga frekvensen vilket gör att du kan göra en omedelbar manifestation.

Tre tekniker för hur du kan höja dig till 5D dimensionen:

Läs även: Öppna ditt hjärta och aktivera ditt 6:te och 7:de sinne.

Tre manifesteringstekniker för att komma upp i 5 dimensionen:

  1. Koppla upp dig till ditt högsta jag, sväva upp i himmeln så att du känner att du får kontakt. Föreställ att du säger: – Jag kopplar nu upp mig till mitt högsta goda. Förställ sedan dig att du drar ner det högst ljuset från källans gudomliga kraft. Känn hur du kan känna av energin i din vänstra hand. Inte i den högra utan i den vänstra. Det kan kännas lite olika för olika personer. En del känner det som någon energi som sticker i fingrarna, andra som det tynger ner hela handen, eller som kall eller varm luft. När du får påkänning är du uppkopplad till det högsta goda, den gudomliga intelligensen.
  2. Manifestera med hjälp av ditt energifält som finns runt dig. Alla består av energi från samma källa, oneness. Se och känn hur du aktiverar och laddar ditt energifält runt dig. Ditt aurafält. Jag brukar blunda när jag gör det. Förställ dig att du trycker på en knapp. Så att din kropp får en stark magnetisk puls. Se din beställning som en inre verklighet. Se hur allt du önskar dig går igenom din mentala spirituella kropp.
  3. Manifestera utifrån ditt hjärta, en av de mest framgångsrika metoderna är när du manifesterar utifrån hjärtat. När vi träder in i vårt hjärta och blir hjärtstyrda lever vi utifrån ljus och kärlek. Du känner välmående och frid och fred. Det menas med att du manifesterar utifrån nuet. Istället för koncentration och affirmation och andra tekniker. Som är mer tidskrävande. Att manifestera från hjärtat har en mycket snabbare process. Du manifesterar utifrån det som är fredligt och gudomlig och allt som vibrerar på ett högre plan. Du går in i ditt fysiska hjärta för där är vetenskapliga fakta som backar att det finns hjärnceller som är placerade i hjärtat. Ta några minuter på att koncentrera dig på det fysiska hjärtat skifta dina tankar från vanliga tankar till och fokusera nu på ditt fysiska hjärta och säg hummmmmm (du ska humma) och placera sedan handen på hjärtat. Din fysiska hjärna rör sig också i samklang med din hand dina andetag och ditt hjärta och gör det två gånger om dagen höjer du ditt medvetande och kommer i kontakt med ditt gudomliga jag.

Elisabeth Persson, är författare, Andlig PT, Andlig Affärsutvecklare, känd Hypnotisör, Medium, och bloggar om personlig utveckling utveckling. Kontakta Elisabeth 0760-278001

Elisabeth Persson äger alla rättigheter copyright 2018-12-03