Indigo barn generationen som höjer vår medvetenhet!

Lär dig känna igen indigo barn och möt deras behov

Vår nya generation i uppstigningen. 12 sätt att känna igen indigo barn.

Vår nya generation i uppstigningen, vilka höjer vår medvetenhet. Läs de 12 punkterna i artikeln nedan och lär dig hur du ska känna igen indigo barn.

Indigo barn hjälper oss att höja vår medvetenhet artikel skriven av Elisabeth Persson som är certifierat medium och hypnoterapeut.

Indigo barn kommer att ha en given roll att hjälpa till att höja medvetenheten på jorden.

Varför det? Jo, därför att indigo barn har fantastiska egenskaper. Dessa barn har en hög utvecklad medvetenhet, är intuitiva och kan kanalisera ner kunskaper från källans gudomliga kraft. De bara vet utan att veta. De är mer intuitiva och kreativa samt har en sensorisk förmåga att se saker som vi andra inte ser med ”blotta ögat”. De använder sig till största delen av sin högra hjärnhalva, och om de kan bli bättre på att skapa struktur så är de oövervinnliga för de kan kanalisera ner information till mänskligheten för att jorden ska bli en bättre plats att leva på. Deras kreativa tankebanor hittar nya lösningar. De bryr sig inte om gamla sanningar och följer inte regler som är oproduktiva och stagnerande. Ungefär för fem år sedan läste jag min första bok om indigobarn och kunde genast känna igen likheter med min egen son är kreativ och styrs av ren hjärtenergi. Dessa barn lyser och kan vara en utmaning för lärare som själv har mörka energier och fastlåsta i auktoritet och gamla sätt att leda. När jag dessutom började arbeta med barn som terapeut förstod jag att barn som får diagnoser med ADD eller ADHD har tillgång till en kunskap utöver det vanliga. De passar inte in i vårt skolsystem där alla ska behandlas lika och inte utifrån sitt eget inlärningssystem. Dessa barn har ofta konstnärliga talanger. Nedan har jag gjort en kort sammanfattning om vilka egenskaper som dessa barn har.

 • Barnen har ofta en stark vilja och följer inte alla andra utan gör saker och ting på sitt vis utan att få tillåtelse av fröken. Därför kan de vara lite utmanande för lärare och andra auktoritära personer.
 • Barnen har en visdom förmodligen sedan tidigare liv och en medvetenhet som inte följer deras egen ålder. De talar ofta på ett moget och känslomässigt sätt som om de skulle vara 30 år och egentligen är de kanske 13 år.
 • Du kan inte uppfostra dessa barn med disciplin eller andra liknande strategier för kommer inte att fungera, utan det kan ofta bli en maktkamp där inte du vinner.
 • Dessa barn vibrerar på mycket hög frekvens vilket gör att de kan lätt känna av andras energier negativa energier och tror därför att de själv mår dåligt. De kan också bli bärare av familjens problem.
 • Dessa barn är ofta mer känsliga än andra och reagerar när saker och ting är orättvisa då kan de t o m få depressioner och ångest.
 • Dessa barn passar egentligen inte in i vårt skolsystem eftersom det är byggt för personer som är styrda av sin vänstra hjärnhalva d.v.s. är rationella och kritiskt tänkande.
 • Indigo barn kan ofta diagnosen ADD/ADHD, eftersom de är snabba i sitt tänkande har de svårt att hålla sig fokuserade. De blir lätt uttråkande.
 • Indigos barn är mycket intuitiva och klarsynta för de kan se, höra eller känna saker andra inte ser eller hör, känner och ser. Förr i tiden kunde man kalla dem galna. På den tiden mätte man bara IQ i själva verket har de en hög EQ och därför fungerar dessa mycket bra i arbetslivet eftersom de är praktiska till sin läggning.
 • Indigos har ett representationssystem som visar att de är visuella – de ser i bilder, och kinestetiska – de känner mycket och är därför är de duktiga på att föreställa sig saker.
 • Indigos har mer problem med allergi eftersom deras system är mer finstämt de är ofta laktos eller glutenallergi och tål inte halvfabrikat eftersom det innehåller konserveringsmedel.
 • Dessa barn kan verka självcentrerade och krävande eftersom de följer sig själv och går mot strömmen och kan därför ha en missförstådd skolgång.
 • Dessa barn har ofta gåvor och potential utöver det vanliga, men dessa gåvor stängs ofta ner under barndomen, om de inte har mediala föräldrar eller lärare som låter dem vara som de är.

Sammanfattningsvis kan man säga att dessa barn är känsliga, kreativa och mycket intuitiva. Deras högra hjärnhalva är mest aktiv och de behöver arbeta med den vänstra för då blir de riktigt bra. De tänker ofta utifrån helheten vad som blir bäst i längden och inte enligt en kortsiktig lösning. De tänker ofta ut lösningar som är bra för alla istället för bara dem själv och blir då ofta sårade för att de ger mer än vad de får. De behöver lära sig att sätta gränser och de ha problem med hantera sina känslor och behöver lite terapi. De kan också få ångest och utveckla tvångsbeteenden eller lida av panikattacker, eller så vill de inte leva längre för de känner sig annorlunda och tror att de inte passar in någonstans. Andra indigo barn kan känna ilska och raseri för de känner sig missförstådda. Andra kommer för att de är mycket ljusa personer och andra barn är taskiga och utnyttjar det. Ofta har de väldigt låg självkänsla för de kan inte göra saker lika metodiskt som förskola och skola vill och får kritik för att de är som de är. Att de har dåligt självförtroende gör inte saken lättare för att avsluta projekt utan de tror att de inte kan. Alla dessa barn styrs att sitt hjärta och är högerstyrda vilket innebär när de inte kan tänka på något annat sätt. När de blir de stressade, låser det sig och kan inte komma vidare. Detta kan i sin tur skapa utanförskap och att ingen tror eller förstår dem och detta kan få dem att känna ilska och aggressivitet och ökar deras reaktioner negativt. Detta kan också få barnet att känna ilska, sorg, rädsla, oro och ångest. Detta kan bli en negativ spiral och de känner sig dåliga och okunniga. Om lärare eller föräldrar inte kan möta dessa bar kan de lätt känna sig missförstådda, men om de kan möta dem kan de bli extremt duktiga det sker när de har balans för att de får göra på sitt eget sätt. Då  återfår de sin balans och får kontroll över livet.

Elisabeth Persson, är en känd Hypnotisör, Medium, och bloggar om personlig utveckling utveckling. Kontakta Elisabeth 0760-278001

Elisabeth Persson, är en känd Hypnotisör, Medium, och bloggar om personlig utveckling utveckling. Kontakta Elisabeth 0760-278001

Sex råd för att släppa taget om en psykopat!

Lär dig att ta makten över ditt liv

Låt dig inte luras tillbaka av psykopatens charm. Låt dig inte heller inte hotas eller skrämmas till tystnad eller att ta tillbaka anmälan. Säg istället. Jag hör vad du säger och delar inte din uppfattning.

Låt dig inte luras tillbaka av psykopatens charm. Låt dig inte heller inte hotas eller skrämmas till tystnad eller att ta tillbaka anmälan. Säg istället. Jag hör vad du säger och delar inte din uppfattning.

Jag har genom åren haft många kunder som har haft problem med relationer i kärlek, arbete och andra relationer. Det slår nästan aldrig fel, personerna som de umgås med har psykopatiska och/eller narcissistiska drag. Jag talar om vardagspsykopat/narcisst som du möter i relationer: din bästa vän, din chef, din kärlek man/kvinna eller kanske din granne eller till och med ditt barn. Det är personerna som du tvingas leva med. Hur gör man?

Oftast blir du väldigt väl behandlad i början av en relation av personer med narcissistiska drag. Du blir höjd till skyarna och du känner dig förälskad. Sedan kommer vardagen i fatt. Du utsätts för ständiga kränkningar och, sedan börjar de tänka ut hur det ska kunna parasitera dig. När de olika kränkningarna kommer är det oftast ingen som förstår något, för psykopaten visar ett helt annat sätt utåt. Innan för dörrarna ser det helt annorlunda ut.

Jag har själv varit drabbad av människor med narcissistiska drag, i kärleken, på jobbet och till och med en granne som var pedofil, som hade dessa drag, så jag vet vad jag talar om. Därför har jag också blivit duktig på att identifiera dessa människor och har tack vare mina egna erfarenheter blivit duktig på att hjälpa andra och ta sig ur greppet och banden som dessa personer skapar för sin omgivning i relationer. Om det är personer som du har en nära relation till, så enkelt kan du inte göra dig av med dem i första taget, utan att det skulle kosta dig alldeles för mycket att göra dig kvitt med dem.

Om du inte gör dig av med dessa människor, får du däremot betala med din egen hälsa. Alla motstridiga känslor som dessa personer skapar, och tankar och känslor som sätter sig som en psykisk och fysisk reaktion förutom ångest kan det skapa astma, och jag vet till och med en kvinna som blev förlamad från halsen och ner, utan att det var något fysiskt fel på henne. Till slut blir du slut blir du deprimerad, energilös och du får en ångest som du tidigare inte har varit med om. Kanske blir du så nedbruten av detta att du till slut vill ta ditt liv. Gör inte det. Det finns andra vägar.

Symtom på en person med narcissistiska drag

De mest påtagliga dragen är att de har en skev och orealistisk självbild. De tror själv att de är bättre än alla andra. Med särskilda förmågor. Vanliga regler gäller inte för dessa och de är till för alla andra som är medelmåttor. Endast de främsta inom området gäller som den bästa advokaten eller läkaren. De har ett stort behov att framhäva sig själv i alla sammanhang. Personen styrs av makt, berömmelse och status. De tål inte kritik eftersom det rubbar deras självbild.

Symtom på en person med psykopatiska drag

Dessa personer brusar ofta upp och tar till psykisk och/eller fysiskt våld, de utnyttjar ofta andra personer hänsynslöst, utan att känna någon skuld eller ånger. De kan också vara antisociala med psykopatiska drag. De lär sig inte av sina misstag. De ser bara sin egen vinning. De är ofta mycket äventyrliga och verkar inte kunna se konsekvenserna av sitt handlande, vilket gör att de sätter sin familj och nära och kära i riskabla situationer. Även här är självbilden störd eftersom de uppfattar sig själv som stark och överlägsen alla andra. Av någon konstig anledning så tycker de sig ha rätt att utnyttja andra som är svagare och de ser uppenbarligen ner på andra.

Människor med narcissistiska drag har en skev och grandios bild av sig själv, medan en person med psykopatiska drag är manipulativa, totalt hänsynslösa och svåra och genomskåda. De saknar dessutom inlevelseförmåga, samvete och insikt om sin egen begränsning. Först när de är i relation visar de ett hämndgirigt och hatiskt beteende.

Hur ska du göra om du misstänker du har och göra med en narcissistisk eller psykopatisk person?

 1. Sök hjälp!

Skaffa dig människor som kan stötta dig och nu menar jag flera personer. En terapeut som verkligen kan det här med psykopater, en jurist, någon från kvinnojouren, och framförallt inom familjerätten om du har barn. Tyvärr, har våra tjänstemän inom familjerätten väldigt lite kunskap om psykopater och låter sig lätt charmas. Till barnens bekostnad.

 1. Stå emot!
  Psykopaten kommer och göra allt för att charma tillbaka dig. Lovar bättra sig, men gör det inte har ju ingen empati. När inte det kommer och fungera kommer de med all säkerhet att hota dig. De kollar dig överallt och dyker upp för att skrämma dig och ta tillbaka din bodelning exempelvis.
 1. Bryt gamla mönster!

Flytta eller byt jobb. Bryt kontakten eller minimera den, om det är så att du har ett barn som är psykopat. Bara för att man är i släkt innebär det inte att man måste ha kontakt.

 1. Förändra dig!

Det mest effektiva sättet att få bukt med detta är att se sina egna mönster. Hur kommer det sig att du tillåter dig att styras av en Psykopat. Finns det en historia i din egen familj som gör att du är medberoende? Bli medveten och bryt detta.

 1. Var beredd på krig.

Gå inte i försvar. Psykopater vill att du ska reagera. Ge dem ingen energi. Utan lyssna på vad de säger, för du vet inom dig vad som är det riktiga. Säg bara jag delar inte din uppfattning. Ge dem ingen information för de kommer sätta det emot dig.

 1. Samla bevis.

Familjerätten och advokater bryr sig inte om något annat. Skriv ner alla kränkningar. Skriv hela händelseförloppet. Datum, tidpunkt, och vad som hände och vilka ev. åtgärder som familjerätten gjort. Det är information som du kan behöva vid en rättegång.

Om du behöver hjälp med att bryta kontakten med en psykopat dra dig inte för att kontakta mig elisabeth@deepchange.se. Jag är en certifierad hypnoterapeut och befinner mig i Malmö. Deep Change, Vasagatan 14 C, Limhamn i Malmö. www.deepchange.se

Elisabeth Persson, är en känd Hypnotisör, Medium, och bloggar om personlig utveckling utveckling. Kontakta Elisabeth 0760-278001

Elisabeth Persson, är en känd Hypnotisör, Medium, och bloggar om personlig utveckling utveckling. Kontakta Elisabeth 0760-278001

 

 

Elisabeth föreläser på hälsomässan i Limhamn, "Gör det stora skiftet med hypnos"

Elisabeth föreläser på Lovelights hälsomässa i Limhamn, ”Gör det stora skiftet med hypnos” Besök mig på mässan eller alla andra utställare.

Elisabeth Persson  föreläser på mässan i Limhamn den 5 juni.

Föreläsning: ”Gör det stora skiftet med hypnos”

När: 5 juni

Tid: kl 11.00-11.50.

Pris: 100 kr.

Besök mig gärna på mässan jag både föreläser och har medial vägledning. Elisabeth la sin första stjärna redan som 7 åring. Elisabeth arbetar som spirituell lärare och guide. Utbildar medium och Spirituella Hypnotisörer.

Jag behöver inga hjälpmedel men stämmer av med vanliga spelkort som Saida!

För mer information:

Date: June 5, 2016
Time: 11.00-11.50
Event:
Topic: "Gör det stora skiftet med hypnos"
Public: Public

Fyra tillstånd för att hantera stress

En beskrivning av den statiska hjärnfrekvensen

Den statiska hjärnfrekvensen utgår från sömncykeln och beskriver vilket tillstånd du ska vibrera i för att må bra och få en helande verkan.

Den statiska hjärnfrekvensen utgår från sömncykeln och beskriver vilket tillstånd du ska vibrera i för att må bra och få en helande verkan.

Nedan beskriver jag fyra tillstånd från sömncykeln, vilken utgår från den statiska hjärnfrekvensen.

1. Delta 0-4 hertz

När du är barn och befinner dig i ett Delta tillstånd. Det är ett Gudsmedvetande. I detta tillstånd sover du mycket, eftersom dina energier är inbäddade i kärlek. Du har ännu inte separerat dig från ditt sanna jag, dina goda kärnenergier. Du är ansluten till Oneness Energier.

2. Gamma 30-40 hertz

När du är i Gamma tillståndet så vibrerar du mellan 30-40 hertz. Det är den maximala spänningen som vi människor kan hantera. Det är den spänningen du är i om du är överstressad har 3 jobb, står inför en separation, och har ekonomiska skulder. Om du inte gör något åt din situation så bränner du dig i två ändar och brinner upp. De som jobbar i ett öppet kontorslandskap blir också lika stressade och du kan bli så sjuk att dina kroppsdelar slutar att fungera. Det är det vi kallar för hjärnstress. Om du inte stannar upp och tar reda på vad är orsaken till att jag gör mer vad andra vill än vad jag själv önskar.

3. Alfa 7-14 hertz

Alfa tillståndet är mellan 7-14 hertz och det är ett drömtillstånd, samma tillstånd som du går ner i när du kanaliserar. Du passerar den kritiska punkten förbi alfa tillståndet, och får du balans mellan vänster och höger hjärnhalva. Du kan då få tillgång till ett känslomaterial som du tidigare har trängt bort.

4. Theta 4-7 hertz

Theta- eller Trance tillståndet med hjärnvågor är på 4-7 hertz, detta tillstånd är du i ett tillstånd mellan vakenhet och sömn. Tomrummet är precis som en tunnel. Du måste gå igenom hela tunneln för att komma ut på sidan som en ny och starkare människa. Före detta ska ske måste du möta dig själv och göra upp med dina gamla mönster och begränsningar. Det är din själs läxa. Det går inte att hoppa över rädslor som skapar energiblockeringar och hindrar dig. Detta är platsen mellan ditt undermedvetna och medvetna. Det är ljuset i tunneln. Du vandrar genom tomrummet, till ljuset av ditt sanna väsen väcks och det är det enda sättet för att ta dig vidare om du sitter fast.

Du måste hitta tillbaka till din grundenergi den rena fina energi som du hade när du föddes. Du måste lösa alla blockeringar och mönster i detta livet, tidigare liv för att sedan föra dig in i framtiden. Allt jag skriver om här är bara en liten del av min bok ”Finn din Core Energy och Designa din Framtid som jag skrev redan 2013, men publicerades som e-bok 2014, och som 2015 utgavs i bokform.

Cirkeln för högre medvetande är nu på onsdag den 18/5, (varannan vecka) kl 19-21.30, Ämne tidigare liv och karma. Pris: 250 kr Plats: Vasagatan 14C, Limhamn, Anmäl dig genom att sms:a 0760-278001.

Elisabeth Persson är bloggare, hypnotisör, ett synskt medium och andlig entreprenör. Om du behöver hjälp ring henne på Spirit Guide.se 0939-1119077 eller boka en hypnos, eller sittning på hennes praktik i Limhamn eller via Skype. Ring 0760-278001

Deep-Change.-2014-08-06-020

Föreläsning med Elisabeth hypnotisör och medium den 17 maj, kl 18.30-20.30

Föreläsning med Elisabeth känd hypnotisör och medium den 17 maj, kl 18.30-20.30

Föreläsning möt Elisabeth i Göteborg den 17 Maj.
”Gör det Stora Skiftet med Hypnos”
Var: Atlantis Wellness, Karl Gustavsgatan 12 B (Kan ändras)
När: kl 18.30-20.30
Pris: 200 kr
Håller också kraftfulla hypnos sessioner Fast Progression Session eller sittningar på dagen hos Atlantis Wellness.
www.elisabethpersson.com Boka 0760278001
Elisabeth Persson är ett känt medium, hypnotisör, bloggare och jobbar som andlig entreprenör och författare. Har skrivit boken ”Finn din Core Energy och Designa din Framtid”

Event: Möt Elisabeth i Göteborg. "Gör det stora skiftet med hypnos"

8 sanningar för att låsa upp ditt undermedvetna!

Hypnos - snabb hjälp till förändring

6 Aug. 2015 043

Hej kära vänner! Denna vecka har varit en händelserik vecka. Fantastiska saker faller på plats. Jag har varit och föreläst i Kullabygden i torsdags. Det ger mig otroligt mycket energi att föreläsa inom hypnos. Jag är författare inom personlig utveckling och andlig livsstil och expert inom hypnos. Jag är den enda hypnotisören som kör hypnos framåt in i framtiden. Är det möjligt! JA!

Jag hade en timmas bilfärd framför mig. När jag kom fram till restaurang Bryggan i Höganäs, sken solen från klarblå himmel utöver hamnen och båtarna. Jag visste att detta kommer och bli en fantastik dag. Ni vet man öppnar munnen, ut kommer ord som riktar sig till gruppen, det kallas kanalisering. Himlen öppnar sig och plötsligt befinner du dig i en ny helt underbar värld, som är bättre än du någonsin hade kunnat drömma om. Den känslan!

Ämnet som jag hade blivit ombedd att tala om var.
”Hypnos – snabb hjälp till förändring”. Ofta skriver människor till mig att de vill leva i sin dröm och följa sitt hjärta. Det kan du göra när du har rensat bort allt virus i ditt hjärta, hjärna och mage. År 1997 kom Daniel Goleman, psykolog, filosofie doktor och vetenskaps journalist på New York Times ut med boken Känslans Intelligens. Boken var starten på en resa jag aldrig har ångrat. Det startade mitt intresse för hur sinnet fungerar och hur du kan lära dig att förstå och hantera dina känslor. Som gammal management konsult har jag implementerat EQ på företag redan 1998 i mitt dåvarande företag Core Competence, även där var jag före min tid. För flera år sedan utbildade jag mig som hypnotisör. Jag kan förändra ditt liv genom att plocka bort begränsningar som hindrar dig att leva ditt liv fullt ut. Hypnosen är det mest kraftfulla verktyg jag känner till och den har en helande kraft.