Past Life Regression – Tidigare Liv Terapi

Hur levde du i tidigare liv? Koppla det till detta livet.

Om du har fastnat och inte kommer vidare. Du har t.ex. gått i psykoanalys eller KBT ändå känner du att du sitter fast. Då sitter du förmodligen fast på ett själsligt plan och behöver lösa upp tidigare liv.

Regressionsterapi – Tidigare Liv Terapi

Om tidigare liv!
Bli guidad till ett eller flera liv under säker handledning under hypnos. Som en spännande resa i tiden. Med regression kan du uppleva och minnas saker från ett tidigare liv! Det kan vara saker som påverkar dig i detta livet.

Det kan vara låsta känslor som ligger och blockerar ifrån en svunnen tid.

Vad är syftet med regressioner?
Återuppleva och frigöra starka nedtryckta känslor från traumatiska händelser och därmed läka känslomässiga sår
Se och bryta mönster – både fysiska och känslomässiga upprepningar
Återuppleva och släppa taget om smärta, rädslor, fysiska åkommor, skuld och skamkänslor
Förstå och hela störda relationer
Befria sig från dödsångest

Hur upplevs tidigare livsminnen?
Det vanligaste är att man kommer i kontakt och beskriver sina tidigare livsminnen på ett av följande två sätt där första 
är mest frekvent.

  1. Man träder in i ett liv och kan ge en mer eller mindre detaljerad bild av det livet och dess händelser. Det börjar ofta i barndomen och slutar vid döden.
  2. I ett flöde av viktiga händelser sammanfattar det undermedvetna de viktigaste eller mest betydelsefulla händelserna från flera olika liv. Ibland framträder ett mönster tydligt redan från början. Andra gånger är mönstret subtilt och klarnar inte förrän i slutet av regressionen.

Boka en tid redan idag!

Elisabeth Persson
Spirit Guide i Sverige AB