CORONA VIRUS – SPRID LJUSET

Jag uppmanar alla ljusarbetare att sprida ljuset i världen. Vi har nu fått en gemensam kris som kommer att leda till att allt fler kommer samman. Det finns inget att oroa sig för, mer än att vi går in i alldeles för låga energier och bara det kan göra oss sjuka. Det blir en så kallad självuppfyllande profetia. Visst corona existerar.